Home ЭЪЛОНҲО ТАЛАБОТИ ҚАБУЛИ МАҚОЛА

ТАЛАБОТИ ҚАБУЛИ МАҚОЛА

by admin
276 views

Рӯзномаи «Анвори дониш” мақолаҳоеро ба нашр мерасонад, ки ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд:

  1. Матни мақола бояд дар формати Microsoft Wordомода гардида, бо ҳуруфи Times New Roman Tj бошад;
  2. Мақолаҳо бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда мешаванд;
  3. Дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 12, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1 мм бошад;
  4. Ҳаҷми мақола бо формати А4 аз 2 то 3 саҳифаро бояд дар бар гирад;
  5. Номи мақола бояд нишон дода шуда бошад;
  6. Матни асосии мақола;
  7. Насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф;
  8. Акси муаллиф.

 

Related Articles

Leave a Comment